DĚTSKÁ MYOPIE

Není nic důležitějšího než zdraví a pohoda našich dětí. Proto našimi hlavními aktivitami nejen roku 2023 budou poradenské akce týkající se právě dětské MYOPIE. Existují již terapeutické kontaktní i brýlové čočky, které se touto problematikou zabývají.

Zpomalit růst dioptrií a hlavně růst předozadní délky oka, by mělo být našim společným cílem. Pokud se povede, je předpoklad, že nedojde v  budoucnu k nežádoucím zdravotním komplikacím.

Přístrojové vybavení je připraveno, stačí si domluvit konzultaci a jistě najdeme společné řešení 🙂