Pomáháme

  • Pomáháme uvádět do provozu sociální automobily pomáhající dětem, seniorům či handicapovaným. 
  • Účastníme se projektů sociální sanitky.
  • Jsme aktivně zapojeni do screeningu zraku předškolních dětí v rámci Lions Clubu projektu Lví očko.
  • Také v rámci projektu Lions Club jsme zapojeni do sběru starých brýlí. Ty od nás putují na další sběrná místa, která jsou například v Praze, dále na Slovensku či v Itálii a odtud jsou roztříděny brýlové obruby do rozvojových zemí dle požadavků.